#VERSLAG

De Ecologicadagen

Tijdens de afgelopen activiteitenweek hebben docent Twan Robben en ik voor onze vwo-6-leerlingen de Ecologicadagen georganiseerd.

Door David Rous

Dit was de introductietekst in hun boekje: “Schenk mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.” - Reinhold Niebuhr


Ecologicadagen

Onze zonovergoten blauwgroene planeet is de basis van alles wat leeft. De lucht, het water, de grond, de planten, dieren- waaronder wij mensen met onze kennis en onwetendheid- vormen samen het wonder van leven in het onmetelijke heelal. Sinds het laatste kwart van de vorige eeuw is de mensheid langzaam tot het besef gekomen dat zij het leven in gevaar brengt door op massieve schaal broeikasgassen uit te stoten met het verbranden van fossiele brandstoffen en grootschalige veeteelt. Er is maar 1 atmosfeer. Deze heeft geen ramen die je open kunt zetten.

De gevolgen van de veroorzaakte klimaatverandering doen zich steeds meer gelden. Overstromingen, hittegolven en mislukte oogsten ontketenen veel ellende. De gemeenschappen die het minst uitstoten worden vaak het hardst getroffen en raken op drift. Grenzen worden opgetrokken en bewaakt. Duizenden soorten planten en dieren sterven uit. De poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt. Kuststeden met miljoenen inwoners lopen gevaar. De wetenschap is helder. De uitstoot moet naar nul. Er is druk nodig op de verantwoordelijke overheden en bedrijven om dit te realiseren door grenzeloze samenwerking en solidariteit. Het is voor iedereen- historisch gezien dubbel en dwars voor de grootste verbruikers en uitstoters (lees: de Global North)- alle hens aan dek om een duurzame wereld mogelijk te maken.


De vraag hoe we dat eerlijk voor elkaar krijgen ligt nu op tafel. Hoe evolueren we snel van een gevestigde orde gebaseerd op enorme welvaart voor een kleine groep, fossiele brandstoffen, imperialisme, militaire macht, economische groei, een complexe schuldenberg en uitputting van natuurlijke hulpbronnen- naar een duurzame wereld voor iedereen? Het is misschien wel de belangrijkste puzzel ooit. Alleen collectief lossen we dit op. Hoog tijd voor onderzoek, discussie en actie met experts en doeners in het veld. Tijdens deze Ecologicadagen hopen we dat jullie geïnspireerd raken mee te helpen de klimaatopwarming aan te pakken. Elk paar handen telt. We wensen jullie veel leerplezier en avontuurlijke dagen.

“We are Sustaining the Unsustainable”

“We must become the change we want to see.”

Dag van het inzicht

Het project begon met Freek de Jonge die belangeloos in ons auditorium voor 100 vwo-leerlingen, collega’s en gasten op zijn onnavolgbare wijze een verhaal kwam vertellen over vertrouwen, discipline en focus. Daarna was het woord aan Ernst-Jan Kuiper, klimaatwetenschapper, die een presentatie gaf over het laatste IPCC rapport van de VN. Het belangrijkste plaatje was een emmer die symbool stond voor de atmosfeer die al voor 4/5 gevuld is in het model waarin we 50% kans houden op een opwarming die onder de 1,5 graad Celsius blijft. Om dit te halen moeten we elk jaar een uitstootreductie realiseren van 8%. Op dit moment gaat de uitstoot wereldwijd met 16% omhoog. De hoop is gevestigd op de komende Conference of the Parties in Glasgow waar de wereldleiding de noodzakelijke, bindende afspraken dient te maken. Laten we tot die tijd de druk opvoeren was het advies van de Fridays For Future activisten die na Kuipers aan het woord kwamen. Zes november a.s. organiseren zij met alle andere klimaatorganisaties een demonstratie in Amsterdam. Het moet de grootste ooit worden. Zet het in uw agenda.

Dag van het doen

Op de dag van het doen gingen de leerlingen het land in om op allerlei manieren verhaal te halen over wat er ontwikkeld wordt om de CO2 uitstoot om te buigen. Een groep ging naar ASML om te vragen hoe ze hun energie intensieve chipmachines proberen te verduurzamen. Een andere groep leerlingen maakte mode van tweedehands kleding als antwoord op het feit dat mode een van de vervuilendste industrieën is. Weer een andere groep maakte prachtige stopmotion clips van drukke verkeerspunten in Nijmegen en toonden hoe mooi onze stad zou kunnen zijn als je haar terug geeft aan voetgangers, fietsers en gratis openbaar vervoer. Ook waren leerlingen bij o.a. de Triodosbank, Burgers Zoo en bij het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen.

Opbrengsten

Ter afsluiting presenteerden de leerlingen op de laatste dag (na een bioscoopbezoek in de LUX waar we de documentaire 2040 zagen) hun opbrengsten van de Dag van het Doen. Dit werd afgewisseld met onze geschiedenisleraar en topmuzikant mijnheer Koert Stremler die een inspirerende eigen song en liedjes van Bob Dylan ten beste gaf. De finale was Dylans Blowing in the Wind gezongen door de hele zaal en telefoons die als aanstekers heen en weer gingen. Het waren goede dagen. Tot zes november in Amsterdam!

Gisteren was ik toeschouwer, Vandaag ben ik onderdeel van Is angst wat wij te denken te zijn? Moeten we handelen vanuit Angst Hebben wij daarom gevraagd? Eigen belang, is dat waar wij het voor doen? Terwijl het leven afsterft.

Zijn we onbekenden op onze planeet? Die van een afstand kijken Hoe de wereld ons vergeet? Of zijn we onderdeel van? Is het een grote leefgemeenschap? Elke keer dat je inademt, adem je de natuur in Ervaren hoe alles al leeft Door te luisteren, door te kijken, door te zijn?

Maakt de natuur ons niet bewust van Van de vrijheid dat het gewoon kan? Leven als onderdeel van? Gisteren was ik nog toeschouwer Vandaag ben ik onderdeel van.

Tekst Ecologica-presentatie van leerlingen die mindfulness workshop volgden

Vind je dit een interessant artikel? Deel het via: