COLOFON

Dit is een uitgave van Kandinsky College Nijmegen.

Eindredactie Atie le Sage en Jesse Boon // Fotografie Ans Dekkers Fotogravin, Kandinsky College // Vormgeving Annita van Betuw

November 2021

Meer lezen?

Vragen of suggesties?

KANDINSKY COLLEGE NIJMEGEN

Malderburchtstraat 11
6535 ND Nijmegen
Te
lefoon 024 - 359 44 22