#VOORWOORD

Alpha en Omega


We zijn bijna aan het einde van dit schooljaar. Het was een dynamisch jaar, waarin we in januari voor al onze afdelingen de waardering ‘goed’ van de onderwijsinspectie hebben gekregen. Een schooljaar dat we vol trots hebben kunnen afsluiten met hele goede eindexamenresultaten. Het is de periode waarin ons vorige schoolplan wordt afgesloten en een nieuw schoolplan, voor de jaren 2018-2022, gereed is gekomen. Onze ambities en plannen voor de toekomst hebben hierin vorm gekregen.

Nieuw begin

Het einde van het schooljaar is tegelijkertijd een nieuw begin. Het is een nieuw begin voor de leerlingen die eindexamen hebben gedaan en hun middelbareschooltijd afsluiten. Zij gaan de volgende stap in hun loopbaan maken. Het is ook het begin van de reis die wij in juni met onze nieuwe brugklasleerlingen tijdens de kennismakingsdag zijn begonnen. Het is een schooljaar waarin we met elkaar veel hebben beleefd en we vinden het belangrijk deze belevenissen nog beter met elkaar te delen. Daarom ziet u voor u de eerste vernieuwde versie van onze nieuwsbrief.

Afscheid

Deze eerste nieuwsbrief is meteen ook mijn laatste. Aan het einde van dit schooljaar neem ik afscheid van het Kandinsky. Een prachtige school waar ik fijne mensen heb leren kennen en mooie ervaringen heb opgedaan. Ik heb vertrouwen in de toekomstplannen van de school en de mensen die in en aan deze school werken. Ik wens de schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders succes en vele mooie momenten om te delen in deze nieuwe nieuwsbrief.


Astrid Wassink

RECTOR