INHOUD

In deze nieuwsbrief


#VOORWOORD

Alpha en Omega

Welkom door Astrid Wassink

#GESLAAGD

Plezier hebben
is wat ik iedereen wil adviseren

Maaike deed eindexamen op maat

#CORRESPONDENTBUITENLAND

Uitwisseling naar Zaragoza

Hannah en My Lingh over hun reis naar Spanje

#ONDERWIJSINNOVATIE

Versteviging van het mentoraat

Maria Urselmann

#REPORTAGE

Highland games
op het Kandinsky College

Menno Lecocq

#LEERLINGENRAAD

Afscheid nemen
bestaat niet

Lucas, Pim en Emma blikken terug op 6 jaar Kandinsky College

#INBEELD

Wiskunde is een spannend vak

Wiskundedocent Josephine Buskes

aan het woord

#REPORTAGE

Leerlingen ontwerpen
Oersoep-etiket

Faisa de Vreugd

#OUDERRAAD

De ouderraad, wie zijn dat?

Wie zijn we en wat doen we?

#FOTOREPORTAGE

Diploma-uitreiking

Een feestje voor heel Kandinsky

#COMINGUP

Agenda

Wat staat er begin volgend schooljaar

op het programma?

#KANDINSKYCOLLEGE

Berichten van social media

Een greep uit onze posts op instagram