#OUDERRAAD

De ouderraad, wie zijn dat?


Het Kandinsky College heeft een actieve ouderraad. Deze bestaat uit een groep enthousiaste ouders, waarvan momenteel een ouder tevens lid is van de medezeggenschapsraad. Wij komen ongeveer vijf keer per jaar bijeen, met de directie.

Onze ouderraad bestaat uit:

Silvia Dodemont / Olga Flintrop / Sabine van Heertum / John Hendriks (MR)/ Lieske Hofland / Frank van Leeuwen /
Carlot Roelofs (VZ) / Desirée Lugtenburg / Inge Boerrigter / Froukje Wartenberg / Herman Honer

Wat doen we?

De ouderraad is een adviserend orgaan, de link tussen de ouders en de school. Wij volgen de ontwikkelingen binnen het Kandinsky Collega op de voet. De directie kan bij ons nieuwe plannen en lopende zaken tegen het licht houden. Ook dragen wij zelf onderwerpen aan. Om namens zoveel mogelijk ouders te kunnen spreken, vragen wij ouders zoveel mogelijk uw ervaringen, ideeën en voorstellen met ons te delen.

Onderwerpen uit het afgelopen jaar


Tijdens onze bijeenkomsten komen er uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zo hebben wij het afgelopen jaar gehad over:


 • Een betere communicatie naar zowel de leerlingen, ouders als externen. Eén onderdeel hiervan was het uitbrengen van een nieuwsbrief, zoals deze.
 • PBS
 • De Open Dag in februari voor de basisschoolleerlingen
 • Planning van de toetsweken
 • Activiteitenweken
 • Het eindexamengala en de stunt van eindexamenleerlingen.
 • Een gezonde kantine. O.a. het verwijderen van de frisdrankautomaten en een gratis watertappunt
 • Bezoek Inspectie
 • Toetsing Excellente School
 • De organisatie van de (jaarlijkse) ouderavond, met een actueel onderwerp.
 • Het nieuwe schoolplan
 • Bring you own device

Hoe communiceren we?

Via deze nieuwsbrief houden wij ouders op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen.


Voor meer informatie of deelname aan de ouderraad, kunt u een mail sturen naar ouderraad@kandinskycollege.nl
WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE!