#ONDERWIJSINNOVATIE

Versteviging van het mentoraat

Maria Urselmann

afdelingsleider


Het onderwijs verandert en daarmee ook de rol van de mentor. De coachende rol wordt steeds belangrijker. Leerlingen moeten vaardigheden leren die vragen om een goede ondersteuning van de mentor. Denk daarbij aan leren reflecteren en verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerresultaten. Ook de oudertevredenheidsenquête voor leerjaar drie geeft aan dat het mentoraat verstevigd mag worden.


Samenwerking met ouders

In het nieuwe schooljaar gaan we daarom actief aan de slag met extra scholing en begeleiding voor mentoren. We bieden extra faciliteiten en gaan het materiaal voor de mentorlessen aanpassen. Het beleid van school om in de ontwikkeling van de leerling een goede samenwerking te zoeken met ouders, wordt nog belangrijker. Wij gaan vol inzetten op het optimaliseren van het mentoraat. Hierbij is feedback en input van ouders zeer gewenst.

Groepsdynamica

Ook leggen wij de komende tijd binnen het mentoraat de focus op groepsdynamica. Naast het leren leren, reflecteren en onderzoeken, is ook de ontwikkeling van leerlingen in de klas, binnen de groep, in subgroepjes en als opgroeiende jongvolwassene belangrijk. De mentor begeleidt deze processen en besteedt aandacht aan onder meer gebruik van social media, de invloed van groepsdruk, het maken van keuzes, samenwerken, diversiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Iedere jaarlaag vraagt daarbij om eigen accenten, maar respect en veiligheid zijn overal het vetrekpunt.


Ons doel is om het komende jaar de mentoren de tools te geven die zij nodig hebben om deze belangrijke taak te kunnen uitvoeren. Een ander belangrijk doel is het optimaliseren van de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. Op die manier kunnen leerlingen, onder begeleiding van de mentor, samen een fijn leerklimaat scheppen en meer verantwoordelijkheid nemen voor resultaten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkelingen binnen het mentoraat kunt u terecht bij:

Elin Meijnen (mentorcoach), Dorothé Hazenberg (zorgcoördinator), Wil Boezen (coördinator PBS), David Rous (mentor VWO bovenbouw) en Maria Urselmann (afdelingsleider).