#OUDERRAAD

Wat je aandacht geeft, groeit

Thema-avond over Positive Behavior Support


door Désirée Lugtenburg

bovenste rij v.l.n.r. Carlot Roelofs, Olga Flintrop, Désirée Lugtenburg, Froukje Wartenbergh, Lieske Hofland, Ingrid Scheurink
onderste rij v.l.n.r. Sabine van Heertum, Silvia Dodemont, Frank van Leeuwen, Inge Boerrigter, Herman Honer, Channah Hertog, John Hendriks

Positive Behavior Support, PBS in de wandelgangen, is erg belangrijk – met name in het dagelijks leven. Daarom is het Kandinsky College hier al tien jaar mee bezig. Docenten geven positief gedrag eerder aandacht dan het negatieve gedrag, met als gevolg dat leerlingen eerder positief gedrag tonen.


Thema-avond PBS

Donderdag 11 april was er een thema-avond over PBS voor ouders. Interactie is goed voor de concentratie in de klas, maar ook zeker voor een thema-avond! Daarom was het eerste gedeelte interactief. Door middel van kaartjes konden ouders een piramide met kwaliteiten en ontwikkelpunten van hun kinderen maken. Ouders konden onderling overleggen en gingen hierover in gesprek. Ook konden ze reageren op PBS-stellingen via Mentimeter, met behulp van hun smartphone.

Tot slot mocht het publiek een keuze maken uit drie casussen. Vervolgens werd één casus uitgewerkt door zestien leerling-acteurs en een docent-acteur. Op deze manier kregen ouders een idee hoe PBS in de praktijk wordt opgepakt. Ouders en leerling-acteurs gaven hierbij feedback. De nodige dosis humor ontbrak zeker niet.


Het was een leerzame en gezellige avond, met dank aan het PBS-team dat dit mogelijk heeft gemaakt.