#OUDERRAAD


De ouderraad volgens Sabine van Heertum

Door Sabine van Heertum

Ik ben Sabine, moeder van drie kinderen en dit is het vierde jaar dat ik lid ben van de ouderraad. Mijn oudste twee zonen hebben beiden tweetalig vwo gevolgd en hebben de school inmiddels verlaten. Mijn jongste dochter zit nu op het tweetalig vwo en hoopt dit jaar te slagen voor haar eindexamen.


Betrokken

Omdat ik graag meer betrokken wilde zijn en een klein steentje bij wilde dragen aan de school en het onderwijs van mijn kinderen, heb ik me destijds aangemeld voor de ouderraad. In de loop van de jaren heb ik een beetje achter de schermen mee kunnen kijken en de ontwikkelingen binnen de school kunnen volgen. We hebben een wisseling van directie meegemaakt en gezien hoe het aantal leerlingen, na een lichte daling, weer toenam.


De gesprekken tussen de directie met de ouderraad verlopen altijd in een prettige sfeer. Er is sprake van een dialoog waarin over en weer (kritische) vragen kunnen worden gesteld, toelichting wordt gegeven op visie en beleid van de school, mening van de ouderraad wordt gevraagd, ervaringen worden gedeeld, knelpunten besproken en actiepunten afgesproken.


Het enthousiasme en de bevlogenheid van de directie, het voortdurend streven naar behoud en verbetering van kwaliteit van het onderwijs, de vernieuwing van het aanbod en de profilering van de school werken inspirerend! De laatste bijeenkomst van de ouderraad was bovendien ook zeer smaakvol, met een heerlijke stroopwafelcake, vers gebakken door een lid van de ouderraad.


Mocht je meer betrokken willen zijn bij de dagelijkse wereld waarin je kind zich beweegt, kan ik je van harte aanbevelen om lid te worden van de ouderraad! In het nieuwe schooljaar zullen er ongetwijfeld weer nieuwe leden nodig zijn en wie weet…is er met de stroopwafelcake een nieuw terugkerend agendapunt geboren!

De ouderraad is bereikbaar via ouderraad@kandinskycollege.nl

bovenste rij v.l.n.r. Carlot Roelofs, Froukje Wartenbergh, Lieske Hofland, Ingrid Scheurink, John Hendriks, Paul Dam, Rian Kroese
onderste rij v.l.n.r. Sabine van Heertum, Silvia Dodemont, Frank van Leeuwen, Inge Boerrigter, Channah Hertog, Jos Kok, Sonja van Wichen