#OUDERRAAD

Bericht van de ouderraad


bovenste rij v.l.n.r. Carlot Roelofs, Froukje Wartenbergh, Lieske Hofland, Ingrid Scheurink, John Hendriks
onderste rij v.l.n.r. Sabine van Heertum, Silvia Dodemont, Frank van Leeuwen, Inge Boerrigter, Channah Hertog
Paul Dam, Jos Kok, Rian Kroese en Sonja van Wichen staan nog niet op de foto

Nieuwe leden

Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje van start. Ook de ouderraad heeft de eerste vergadering gehad. Er hebben zich maar liefst vier nieuwe leden gemeld, te weten Paul Dam, Jos Kok, Rian Kroese en Sonja van Wichen. Paul, Jos en Rian hebben kinderen in het eerste leerjaar en Sonja in het vierde. We hebben tijdens de vergadering diverse onderwerpen besproken, zoals het nieuwe profiel van de school, de nieuwe website, het thema voor de ouderavond, de afsluiting met de eindexamenleerlingen en het tevredenheidsonderzoek.


Mocht u als ouder een onderwerp hebben dat wij kunnen bespreken met de directie, of heeft u een vraag, dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar ouderraad@kandinskycollege.nl


Wij kijken uit naar een goed en fijn schooljaar!