#OUDERRAAD

Constructieve start

Wat aan bod kwam tijdens de eerste ouderraad


bovenste rij vlnr: Carlot Roelofs, Olga Flintrop, Désirée Lugtenburg, Froukje Wartenberg, Lieske Hofland
onderste rij vlnr: Sabine van Heertum, Silvia Dodemont, Frank van Leeuwen, Inge Boerrigter, Herman Honer, Ingrid Scheurink
(John Hendriks en Channah Hertog staan niet op de foto)

Het schooljaar is alweer in volle gang. Ook de ouderraad heeft haar eerste vergadering gehad. We hebben kennis gemaakt met de nieuwe directie en twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Tijdens deze constructieve vergadering zijn o.a. de volgende zaken aan bod gekomen:

Het nieuwe schooljaar is goed gestart!

  • Jeannine Boset (afdelingshoofd havo bovenbouw) over hoe het Kandinsky ziekteverzuim wil terugbrengen.
  • Wij hebben aangegeven dat het wenselijk is om Magister pas open te stellen als het rooster en de klassenindelingen er juist in zitten.
  • Er wordt hard gewerkt aan de communicatie. Wij zien al een grote verbetering en een frisse nieuwe uitstraling.
  • De avond over PBS met George Sugai (woensdagavond 10 oktober) belooft zeer interessant en leerzaam te worden.
  • We hebben gesproken over de diverse reizen die georganiseerd worden. We hebben aangegeven duidelijk te communiceren naar leerlingen en ouders, ook over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.
  • De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de examenstunt en het gala voor de eindexamenleerlingen. De directie heeft belooft dit snel met de betreffende leerlingvertegenwoordigers te bespreken en hier een leuke dag/avond van te gaan maken.

Ook meedenken?

Als ouderraad zijn wij ook altijd op zoek naar relevante onderwerpen die wij kunnen voorleggen aan de directie. Mocht u een onderwerp hebben, laat ons dit dan weten via ouderraad@kandinskycollege.nl. U kunt ook contact met ons opnemen indien u meer informatie wenst over de ouderraad.

Met vriendelijke groet,
Carlot Roelofs, Olga Flintrop, John Hendriks, Désirée Lugtenburg, Froukje Wartenberg, Lieske Hofland, Sabine van Heertum, Silvia Dodemont, Frank van Leeuwen, Inge Boerrigter, Herman Honer, Channah Hertog en Ingrid Scheurink