#INBEELD

Nieuwe docenten

Nynke van Wyk en Stef van der Zanden stellen zich voor


door Jos Olsthoorn

Een nieuw schooljaar breng altijd nieuwe gezichten op een school. Niet alleen de leerlingen uit klas 1 zijn nieuw, ook enkele docenten zijn dit schooljaar gestart op het Kandinsky College. Nynke van Wyk en Stef van der Zanden zijn van die nieuwe docenten. We stellen ze voor en vragen ze naar hun eerste ervaringen.

Stef: ‘Mijn naam is Stef van der Zanden, 23 jaar en woonachtig in Arnhem. Ik heb biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Eigenlijk ben ik opgeleid tot lab-bioloog en immunoloog. Ik heb zeer specialistische vaardigheden in allerlei lab technieken en het kweken van cellen, maar ook kennis over witte bloedcellen en de immuunrespons. Maar mijn echte passie werd me pas duidelijk toen ik een minor educatie heb gevolgd en mijn tweedegraads lesbevoegdheid heb gehaald. Tijdens mijn educatiestage bleek ik niet alleen een echte vakidioot te zijn, maar genoot ik enorm van leerlingen en het contact daarmee. Vroeger had ik nooit gedacht dat ik docent zou willen worden, maar toen ik het eenmaal mocht proberen was ik verkocht. Nu doe ik een tweejarig traineeship. Ik werk parttime en studeer daarbij om mijn eerstegraads bevoegdheid te halen. Ik geef biologie aan klas één tot en met vier, van mavo tot en met vwo en ik geef science aan een eerste klas. Het mooiste van lesgeven is voor mij het onverwachte: leerlingen verassen mij vaak waardoor ik scherp blijf en veel nieuwe dingen leer. Iedere dag is anders.’

Stel jezelf eens even voor

Nynke: ‘Mijn naam is Nynke van Wyk. Ik ben geboren in Nijmegen en woon momenteel samen met mijn familie in Arnhem. Ik heb Franse taal- en letterkunde gestudeerd (BA) en daarnaast hbo Engels. Ik geef hier op het Kandinsky College Frans en Engels in de onderbouw. Naast mijn werk als docent ben ik ondernemer in sieraden en fairtradeproducten vanuit Bali. Hiervoor werkte ik op de Greenschool op Bali en op de Internationale school in Parijs. Op het Kandinsky mag ik mijn internationale ervaringen als mens, ondernemer en docent delen en toepassen.
Ik heb gekozen voor een baan in het onderwijs omdat ik het zelf altijd lastig heb gehad op school. Ik was volgens de school een ‘moeilijke’ leerling’. Ik ben van het vwo naar het vmbo geplaatst en zelfs van school gestuurd. Uiteindelijk heb ik toch havo-examen kunnen doen, omdat een andere school wel in mij geloofde. Daar voelde ik me weer volwaardig mens. Pas toen ik dat vertrouwen voelde vanuit de school, kon ik weer presteren. Het vertrouwen in de potentie van een leerling staat dan ook centraal in mijn lessen. Wat ik moeilijker vind aan mijn baan als docent is het constant doorgaan. Zeven lesuren achter elkaar je vak onderwijzen en je klas managen, is soms best pittig.’

Heb je hiervoor ook al op scholen lesgegeven?

Stef: ‘Ik heb stage gelopen op het Johannes Fontanus College in Barneveld. Ik heb ook voor de universiteit van Wageningen gewerkt als docent voor reizende DNA-labs. Ik gaf dan een practicum waarbij leerlingen met DNA konden werken en genen moesten aantonen in een plant. Dit practicum gaf ik door het hele land, op verschillende scholen. Ik heb dus bij verschillende scholen een kijkje kunnen nemen. Ik vond het heel gaaf om leerlingen in contact te brengen met DNA-onderzoek en ze te laten zien dat dit helemaal niet zo abstract en ongrijpbaar is als veel mensen denken. Als je eenmaal weet wat je doet is het eigenlijk heel simpel. Ik wil mijn leerlingen heel graag de ‘cutting edge’-biologie meegeven, en laten zien dat er heel veel mogelijk is. Biologie is meer dan alleen insecten en plantjes bekijken!’

Nynke: ‘Ik heb gewerkt op de internationale school in Parijs en op Bali heb ik gewerkt op de Greenschool: de groenste school van de wereld. Een enorme innovatieve school, die 26 september jongstleden nog op TV was bij het programma Ragas reist rond. Naast mijn werk als docent ben ik al jaren actief als ondernemer. Deze combinatie houdt me scherp en vrolijk, want ik vind beide leuk om te doen! Als docent in de talen was het erg belangrijk voor mij om voor een langere periode in het buitenland te wonen, voor internationale bedrijven te werken en te reizen. Daardoor is mijn vakkennis enorm vergroot. Ik denk nog steeds vaak in het Frans of in het Engels.’

En hoe ben je hier op het Kandinsky College
terecht gekom
en?

Nynke: ‘Toen ik vorig jaar terugkwam in Nederland heb ik een vervanging gedaan op het Canisius College. Het was een leuke periode en toen ik hoorde van de vacature op het Kandinsky heb ik meteen gesolliciteerd. Het internationale karakter en TTO-onderwijs passen perfect bij mij!’

Stef: ‘Het Kandinsky College is aangesloten bij het traineeship, dus via die weg ben ik hier terechtgekomen. Het Kandinsky sprak mij erg aan door de flinke benadrukking van PBS en het laagdrempelige klimaat. Alles en iedereen is hier zeer benaderbaar.’

Hoe zijn de eerste weken bevallen hier op school?

Stef: ‘De sectie biologie heeft mij erg goed opgevangen, ik werk prettig samen met mijn collega’s. Daarnaast vind ik de sfeer op school erg goed. Eigenlijk is de school helemaal niet zo kleinschalig, maar zo voelt het voor mij wel. Over het algemeen gaan de lessen erg goed, maar ik blijf natuurlijk een beginnend docent. Waarin ik nog veel moet leren is het pedagogische aspect van het lesgeven; van mijn oudere collega’s hoor ik dat dit met de jaren komt. Gelukkig heb ik goede begeleiding vanuit de universiteit en vanuit het Kandinsky zelf. Ik heb al veel vooruitgang geboekt.’

Nynke: ‘De eerste weken zijn mij goed bevallen, ik ben trots op mijn leerlingen. Zij werken goed mee aan een veilige leeromgeving, daardoor kan er veel gedaan worden met spreekvaardigheid. Leerlingen durven te spreken en durven ook fouten te maken. Dat dit al in zo’n korte tijd bewerkstelligd is, vind ik erg leuk. Wat mij erg aanspreekt is de internationalisering en de mix van culturen. Het Kandinsky is een soort NYC in Nijmegen.’

Wat zou je in de toekomst hier op school graag nog willen bewerkstellingen?

Nynke: ‘Deze school heeft als een van de pijlers het wereldburgerschap. Dat spreekt mij erg aan en daar heb ik veel ideeën over. Ook zou ik het project The leader in me hier willen opstarten.’

Stef: ‘Uiteindelijk wil ik wel gaan meedenken over ontwikkelingen op school. Bij een vak als biologie wordt het belangrijk om een aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Dat de practica goed aansluiten op de werkelijkheid en de toekomstige werksituatie.’

Vond je dit een interesant artikel?
Deel het via :