#COMINGUP

AGENDA


 • 29 oktober
  Interactieve ouderavond ‘Social media-wijsheid’ voor ouders

  (i.s.m. Helder Theater)
 • 2 november
  CultuurCafé voor leerlingen h4, v4 & v5 – Thiemelood
  s
 • 6 november
  Mbo-avond voor ouders en leerlingen m3 en m
  4
 • 21 november
  Lesjesavond voor ouders klas
  1
 • 22 november
  Sky High - culturele avond met optredens van docenten en leerlinge
  n
 • 27 november
  Theater ‘Klucht van de Molenaar’ voor leerlingen v
  4
 • 14 december
  Schoolfees
  t
 • 18 december
  Presentatie profielwerkstuk door leerlingen m
  4
 • 21 december
  Fancy Fai
  r