#ONDERWIJSINNOVATIE


door Kim Verstappen

Xplore jouw wereld!

Zelf kiezen voor verdiepende
en verbredende vakken

Een school is er om te leren. En leren is meer dan lessen volgen, huiswerk maken en cijfers halen. Tijdens het leren moet iedere leerling kunnen ontdekken wat hij of zij leuk vindt. In mijn ogen staat een aantal zaken centraal tijdens het leren. Leren is gezellig samen werken en dus ook van elkaar leren. Leren is laten zien wat iedere leerling in huis heeft. Leren is de wereld vergroten. Leren is zelf keuzes kunnen maken. Dat doen leerlingen het best in een fijne omgeving, op een plek waar naast alle lessen ook veel aandacht is voor andere talenten.

Extra’s

Toen ik vijf jaar geleden op het Kandinsky College kwam werken, vond ik het erg leuk om te zien hoeveel initiatieven er buiten de lessen om genomen worden door leerlingen en docenten. Zo hebben we ieder jaar een musical, de cheerleaders, een robotclub, de Kandinsky-ambassadeurs en nog meer. We bieden dus al jaren vele extra’s aan. Hoe gaaf en leerzaam zou het zijn als we aan alle leerlingen een keuze voor verdieping en verbreding kunnen bieden?! Het afgelopen jaar zijn we gaan brainstormen over hoe we alle leerlingen een keuze kunnen bieden en tegelijkertijd ons brede aanbod kunnen behouden.

Zelf kiezen

Niet iedere leerling is hetzelfde en geen enkele leerling heeft precies dezelfde interesses. Om recht te doen aan deze verschillen kunnen de leerlingen die volgend schooljaar in klas 1 zitten, kiezen voor diverse Xplore-uren. Tijdens deze uren komen verdiepende en verbredende onderwerpen aan bod. We willen leerlingen de kans geven om competenties en vaardigheden te ontwikkelen die niet in het reguliere aanbod zitten. We willen eigenaarschap stimuleren en de leerlingen meer regie laten voeren over het eigen leerproces. Als leerlingen zelf kunnen kiezen, is dat bevorderend voor de intrinsieke motivatie.

Waar kun je voor kiezen
tijdens de Xplore-ur
en?

Aan het Xplore-programma wordt nog hard gewerkt, de keuzemogelijkheden zullen volgend jaar verder uitgebreid worden. Voorlopig kunnen we je blij maken met de volgende Xplore-uren:

  • Design
  • Escaperoom bouwen
  • Chinees
  • Programmeren/robotica
  • Verhalen schrijven
  • Musical
  • Cheerleaders
  • Verschillende trendsporten

Wordt vervolgd!

Vooruitgang

Omdat een verandering altijd tot vragen leidt, hebben we in diverse bijeenkomsten met collega’s gesproken over de invulling van de Xplore-uren. Welke inhoud bieden we aan? Kan een leerling onbeperkt kiezen? Geven we hier een cijfer voor? Er is vooruitgang geboekt en de vragen die er in het begin waren, zijn beantwoord. Het resultaat hiervan is een mooie lijst aan Xplore-uren waar de leerlingen volgend jaar uit kunnen kiezen. De komende tijd zal in het teken staan van de verdere uitwerking. Ook zullen er mentorlessen ontwikkeld worden, zodat de mentoren van klas 1 de leerlingen optimaal kunnen begeleiden in het keuzeproces. Ik ben er blij mee dat alles zo voorspoedig verloopt.

Xplore-uren

Wat betekent dit nu voor jou als je volgend jaar naar de brugklas komt?


Tijdens de eerste periode maak je kennis met alle Xplore-uren die we hebben. In periode 2, 3 en 4 mag je Xplore-uren kiezen die jij interessant vindt. Wekelijks besteed je hier ongeveer twee uur aan. Sommige Xplore-uren volg je samen met leerlingen uit andere jaarlagen, andere alleen met leerlingen uit klas 1. Sommige Xplore-uren duren één periode, andere misschien wel een half jaar.

Op school kun je meer dan alléén leren.

Ontdek jouw wereld!

Meer weten over Xplore?

Neem contact op met Kim Verstappen