#GELIJKEKANSEN

‘Iedereen moet gelijke kansen krijgen’

Stichting De Blauwe Ruiter
doet dankbaar werk


door Jesse Boon

Goed onderwijs, of dat nu tweetalig is of niet, moet voor iedereen toegankelijk zijn. Die opvatting vormt de basis van De Blauwe Ruiter, de stichting die financiële ondersteuning biedt aan Kandinsky-leerlingen uit gezinnen waar minder geld beschikbaar is. Wim Franssen, oud-docent natuurkunde, en Theo Hendriks, oud-docent geschiedenis, vormen samen met hun oud-collega’s Ron Lecluijze en Anne-Marie Weijers sinds 2012 het bestuur van De Blauwe Ruiter, en vertellen over hun dankbare werk.

Historie

“Stichting de Blauwe Ruiter werd opgericht toen de toenmalig rector, Yolande Ulenaers, bemerkte dat sommige leerlingen niet kozen voor tweetalig onderwijs omdat daar thuis de financiële middelen niet voor waren. Dat was pijnlijk, vond ze. Ze benaderde Ron Lecluijze met de vraag of hij een stichting op wou richten om deze kinderen financieel te ondersteunen. Ron heeft ons twee en Anne-Marie daar toen bij gevraagd. Met z’n vieren behandelen we alle aanvragen en zorgen we voor voldoende financiële middelen. Elke twee weken komen we bij elkaar, meestal hier op school.

Vangnet

De Blauwe Ruiter is een laatste vangnet. Ouders met weinig geld doen voor financiële ondersteuning voor onderwijs eerst een beroep op de Sociale Dienst van de gemeente of op Stichting Leergeld. Deze instanties beoordelen hun financiële situatie. Als Stichting Leergeld uitkeert, weten wij dat de situatie niet goed is. Als er dan nog een bedrag openstaat dat niet vergoed wordt door Stichting Leergeld, kunnen wij dat betalen. We behandelen nooit rechtstreeks aanvragen, altijd via Stichting Leergeld, en ook altijd via de afdelingsleiders van het Kandinsky College. Wij kennen dus geen ouders, geen gezichten, we handelen volledig anoniem. Als we advies nodig hebben, vragen we dat aan de afdelingsleiders.

Brede ondersteuning

Een van de eerste voorwaarden die wij gesteld hebben toen we de vraag kregen om deze stichting op te richten, was dat we brede ondersteuning wilden geven – dus niet alleen voor tweetalig onderwijs. Elke klas gaat immers op reis, doet excursies of gaat op kamp, en wij willen dat voor iedereen mogelijk maken. De Blauwe Ruiter geeft vooral ondersteuning voor extra activiteiten – voor leermiddelen zijn andere potjes. Maar het is ook voorgekomen dat we reiskostenvergoeding gaven aan een meisje dat in een AZC zat in Grave, en toen overgeplaatst werd naar een AZC in Emmen. Zo kon ze haar schoolcarrière gewoon hier afmaken. Daar was ze enorm dankbaar voor.

Toetsing

Sinds 2012 is het beroep dat op De Blauwe Ruiter wordt gedaan, gestaag gegroeid. De piek was in 2017, toen hebben we dertig aanvragen gehonoreerd, voor een totaalbedrag van 8.500 euro. De meeste aanvragen worden goedgekeurd. Aanvragen worden echt niet zomaar gedaan, bovendien heeft er al toetsing plaatsgevonden door Stichting Leergeld. Soms besluiten we om niet te vergoeden – bijvoorbeeld voor een reis naar China of naar de Verenigde Staten. Die kosten ten eerste erg veel geld, en ten tweede achten we dit soort reizen niet altijd nodig voor het curriculum. De Blauwe Ruiter richt zich op het toegankelijk maken van het onderwijsprogramma, verre en vrijwillige reizen horen daar wat ons betreft niet bij. Overigens wijst zich dit behoorlijk vanzelf: voor de reizen naar Cambodja hebben we nooit aanvragen gehad.

De bron

De Blauwe Ruiter draait op donaties, fondsen en particuliere giften. In de startfase kregen we een som geld van het Studiefonds Nijmegen, en heeft kunstenaar Ronald Tolman (die ook het beeld van De Blauwe Ruiter op het schoolplein gemaakt heeft, red.) etsen ter beschikking gesteld die wij mochten weggeven aan donateurs. Daarnaast schrijven we fondsen aan, krijgen we giften, ontvangt De Blauwe Ruiter een gedeelte van de opbrengst van de Fancy Fair en krijgen we bijdragen van oud-collega’s. De laatste jaren teren we wat in op onze buffers – we geven meer uit dan er binnenkomt. We zijn dus blij met elke bijdrage die binnenkomt.

boven: Wim Franssen, onder: Theo Hendriks

Ontwikkeling

We hebben de afgelopen decennia gezien dat er binnen het onderwijs een toename is van het aantal internationale activiteiten dat leerlingen ondernemen. Dat zorgt natuurlijk voor meer kosten, en dat is binnen het bestuur regelmatig onderwerp van gesprek. Want het risico van grenzeloze ambities is natuurlijk ook dat minder mensen dat kunnen betalen. Dat geldt niet alleen voor het Kandinsky College, maar voor het hele land. Het is inhoudelijk niet meer aan ons om ons daarmee te bemoeien, maar we hebben natuurlijk wel een mening. En meestal zijn we het met elkaar eens.

Gezellig

We hebben allebei tot na ons 65e lesgegeven. Het was moeilijk om te stoppen, we misten beiden onze oud-collega’s. Het werk voor stichting De Blauwe Ruiter houdt ons in contact met de school en met elkaar. We doen dit werk in eerste instantie omdat we graag bijdragen aan de ontplooiing van alle leerlingen. Maar het is ook heel gezellig met z’n vieren. We zijn tenslotte veertig jaar collega’s geweest.”

Bijdragen?

Ook u kunt een rol spelen in het bieden van kansen voor deze leerlingen van het Kandinsky College door middel van een bijdrage aan de stichting. Ieder bedrag is welkom. Stichting De Blauwe Ruiter heeft de ANBI-status.


U kunt De Blauwe Ruiter ook steunen door uw boeken te kopen bij YouBeDo via www.youbedo.com. YouBeDo biedt dezelfde boeken voor dezelfde prijs aan als andere online boekaanbieders, maar doneert 10% van het aankoopbedrag aan het goede doel van uw keuze.


Uw bijdrage kunt u storten op

IBAN NL47RABO0188618910

ten name van Stichting De Blauwe Ruiter.


Hartelijk dank!


Vond je dit een interessant artikel?
Deel het met je vrienden!