#ZOOMEN


Lesgeven op afstand

door Anmara Dijkstra en Eva Troost

Huib Geboers is docent wiskunde. Sinds het begin van de coronacrisis geeft hij op innovatieve wijze online les. Dit interview geeft een inkijk op de manier van online lesgeven tijdens quarantaine en zijn verwachtingen voor de toekomst.

Hoe heeft u uw lessen vormgegeven en hoe zorgt u ervoor dat de uitleg goed overkomt online?

Via het werk van mijn vrouw kreeg ik voor het eerst te maken met Zoom. Zij vergaderden hiermee en ze vertelde dat dit goed werkte. Hierdoor leek het mij een goed idee om ook eens zoiets te gaan proberen, omdat ik toch mijn lessen zo snel mogelijk wilde oppakken. Ik ben hier toen met twee collega’s naar gaan kijken en zo is het balletje gaan rollen. Om mijn uitleg zo helder mogelijk aan de andere kant van het scherm te krijgen, schrijf ik op mijn iPad en deel ik het scherm. Dan kan ik zo netjes mogelijk schrijven. Ook maak ik bijvoorbeeld gebruik van het programma Padlet. Hierop kunnen de leerlingen hun vragen en huiswerk zetten. Soms laat ik de leerlingen een uitwerking op papier schrijven. Dan moeten ze het voor de camera houden.

Volgt u het online rooster?

Toen de coronacrisis om de hoek kwam, veranderde er natuurlijk al ontzettend veel. Ik houd me daarom heel erg vast aan het principe: Corona is niet normaal, zorg er dan voor dat de rest wel normaal blijft. Hierdoor leek het mij verstandig om zo normaal mogelijk les te blijven geven. Daarom houd ik mij ook altijd aan het rooster zoals het in Magister staat, dit zorgt ervoor dat de leerlingen toch nog enige houvast hebben in deze tijd.

Wat zijn uw ideeën over online toetsing?

Dat is wel grappig, toen ik het hier over had met mijn mentorklas werd er gelijk gezegd “Meneer, wij zullen altijd wel een manier vinden om samen te werken of te spieken dus denk maar niet dat dit niet zal gebeuren”. Dit was natuurlijk te verwachten, maar we waren los hiervan ook al van mening dat online toetsen bij wiskunde niet zo goed werkt. Als alternatief hierop geeft de vakgroep wiskunde formatieve toetsen. Dit houdt in dat leerlingen de toets over bepaalde hoofdstukken opgestuurd krijgen en deze binnen een bepaalde tijd kunnen maken en opsturen, als ze willen dat ik het nakijk. Hierdoor krijgen de leerlingen toch een beeld van hoe ze ervoor staan en of ze de stof een beetje goed beheersen. Nu de vierde toetsweek definitief niet doorgaat, moeten we nadenken over hoe we het schooljaar gaan afronden.

"Corona is niet normaal, zorg er dan wel voor dat de rest wel normaal blijft."

Hoe heeft u het begeleiden van een examenklas ervaren met coronamaatregelen?

Ik heb twee examenklassen, havo 5 wiskunde A en vwo 6 wiskunde C. Het leiden van de examenklassen werd natuurlijk wel bemoeilijkt. Dit kwam voornamelijk door het verplaatsen van de derde toetsweek, waardoor we vijf tot zes weken hadden om de stof te herhalen. Die periode was achteraf gezien wel heel erg lang. Toch waren de resultaten van de toetsweek drie zeer goed. Ik ben erg trots op de leerlingen.

Wat is het grootste verschil in de participatie van leerlingen voor en tijdens de quarantaine?

Het is best lastig om hier antwoord op te geven. Ik merk wel dat onder spanning van de coronacrisis de leerlingen sneller volwassen worden. Ze hebben nu meer het idee dat ze wel moeten, omdat ze het anders niet gaan redden. Verreweg de meeste leerlingen doen het naar omstandigheden heel erg goed, vind ik. Toch dreigen er ook leerlingen achterop te raken. Dit komt bij sommigen omdat ze de discipline missen en bij anderen zijn de leeromstandigheden niet optimaal, wat leidt tot veel afleiding. Gelukkig kunnen deze leerlingen op school terecht en worden ze zo goed als kan ondersteund door het zorgteam.

Hoe heeft u uw mentoraat vormgegeven?

Ik geef één keer per week mentoruur. Het gaat dan voornamelijk over de praktische zaken zoals hoe het gaat met leren, of de informatie voor de vakken duidelijk is en of ik nog ergens voor ze achteraan moet. Met de leerlingen die in lastige situaties zitten heb ik meer contact.

Hoe heeft u het thuiswerken ervaren en denkt u dat dit iets is voor in de toekomst?

Het thuiswerken vond ik best wel moeilijk op sommige momenten. Dit kwam voornamelijk omdat wij twee kleine kinderen hebben en het soms moeilijk is om het thuiswerken hiermee te combineren. Omdat de kinderen naar de opvang kunnen, kan ik gewoon op school werken. Voor de toekomst denk ik zeker dat online les voordelen heeft. Dit is voornamelijk voor leerlingen die vanwege ziekte of andere omstandigheden niet naar school kunnen komen, maar via Zoom toch aanwezig kunnen zijn in de les. De coronacrisis heeft mij zeker de ogen geopend, dat er veel meer mogelijkheden zijn voor in de lessen. Toch hoop ik binnenkort van deze mogelijkheden gebruik te maken in een echte les op school, en dat alles weer normaal wordt.

Op donderdag 23 april plaatste De Gelderlander over de heer Huib Geboers het artikel ‘Zo geef je digitaal les aan 25 tieners’.

Vond je dit een interesant artikel?
Deel het via
: