#VOORWOORD

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik een heerlijk levendig schoolplein. Leerlingen zitten samen te lunchen in het zonnetje of sporten samen op een van onze courts. Wat ongelooflijk fijn dat de school weer open is voor al onze leerlingen. Want school is er om te leren, maar vooral ook om samen te zijn en samen te leren, met en van elkaar. Dit jaar werd eens temeer duidelijk wat een belangrijke sociale functie een school heeft. We hebben in dit bizarre coronaschooljaar alle openingsvarianten gehad: we begonnen met alle leerlingen op school, gingen over op het dragen van mondkapjes, de anderhalve-meter-maatregel werd geïntroduceerd en vervolgens ging de school dicht, met uitzondering van de examenklassen. In februari kwamen de leerlingen in halve klassen op school en eind mei gingen we weer open voor álle leerlingen. Ondertussen moesten onze aankomende brugklassers zich veelal digitaal oriënteren op de middelbare school van hun keuze, maar gelukkig konden we ze begin juni live welkom heten. Lees over deze spannende middag in het artikel van Ans Kieskamp. Half juni ontvingen we de geslaagde leerlingen van tijdvak 1 op het plein. Ook weer in de zon, met een ijsje. Zo is er voor veel van onze leerlingen toch een feestelijk einde na een spannend en onzeker schooljaar. Alle wisselende maatregelen dit jaar maken dat we toe zijn aan vakantie, maar ook heel erg uitkijken naar een mooie, frisse start op 1 september! De komende twee jaar gaan we met het NPO-geld (Nationaal Programma Onderwijs) flink investeren in ons onderwijs. Lees in dit artikel over onze plannen voor kleinere klassen, extra lessen en leuke activiteiten op school. Zo houden we toch iets moois over aan deze bizarre tijd. Ik wens iedereen een hele fijne zomer, we zien elkaar weer in het nieuwe schooljaar!

Joris Bovy