#ONDERWIJSINNOVATIE


Nóg meer te kiezen!

Verdiepende en verbredende masterclasses voor bovenbouw vwo

door Klaas Huijsman
afdelingsleider bovenbouw vwo en biologiedocent

Voor ieder wat wils! Dat zou ook een goede ondertitel bij dit stuk over de masterclasses in de bovenbouw van het vwo kunnen zijn. Want we willen met het vernieuwde masterclasses-systeem zorgen voor een nóg breder keuzepakket voor leerlingen in v4 en v5. Met de nadruk op keuze, want het is de bedoeling dat leerlingen zelf hun pakket aan masterclasses gaan samenstellen.

Profielblokken en masterclasses gecombineerd

We boden ze al jaren aan, masterclasses. En met succes, want leerlingen waren lovend over de extra verdieping en verbreding die geboden werd – zoals sterrenkunde, cryptography en boksen. Tegelijkertijd hadden we in onze vwo-bovenbouw ook profielblokken op het rooster staan, waarin vakoverstijgend werd gewerkt. Al pratend, in de wandelgangen en in teamoverleggen, kwamen we tot de conclusie dat het wellicht een goed idee zou zijn om die profielblokken en de masterclasses samen te voegen, om zo tot een nieuw, fris aanbod te komen. Een projectgroep die onderzoek zou doen en advies zou uitbrengen, onder de bezielende leiding van classicus Peter van Loosbroek, was snel gevormd. En het hele team is trots op het resultaat: een vernieuwde set masterclasses, in een keuzesysteem waarin we recht doen aan persoonlijke interesses van de leerlingen.

Avontuur

‘Maak binnen je masterclass het leerproces tot een avontuur, een open proces met veel ruimte voor inbreng van de leerling, en praktische en creatieve werkvormen’, zo luidt de opdracht aan docenten die de masterclasses gaan ontwikkelen en geven. We willen hiermee bereiken dat er in de nieuwe masterclasses, naast cognitieve ontwikkeling, ook plek is voor persoonlijkheidsontwikkeling en sociale ontwikkeling. Bovendien vergroten we de autonomie van de leerlingen, zodat ze zelf meer verantwoordelijkheid leren nemen voor hun leerproces.

links: Peter van Loosbroek / rechts: Klaas Huijsman

Aanbod masterclasses in activiteitenweek 1 (okt 2020)

 • CKV: Architectuur
 • CKV: Filmgeschiedenis
 • Sportoriëntatie: Archery tag
 • Sportoriëntatie: Mountainbike
 • Sportoriëntatie: Crossfit
 • Sportoriëntatie: Rugby
 • Sportoriëntatie: Padel
 • Sportoriëntatie: Dans
 • Sportoriëntatie: Calisthenics
 • Sportoriëntatie: Veldhockey
 • Sportoriëntatie: Jump
 • Sportoriëntatie: Tennis
 • Sportoriëntatie: Paardrijden
 • Sportoriëntatie: Freerun
 • Sportoriëntatie: Wielrennen
 • Sportoriëntatie: Tafeltennis
 • Excel-vaardigheden
 • Meten met sensoren
 • Workshop natuurkunde
 • Titreren
 • Mindfulness
 • The Truman show
 • STEAM
 • Understanding comics
 • Writing song lyrics and moving poetry
 • Master Chef
 • Hip hop = bebop
 • Big history
 • Technologie & samenleving
 • INFLUENCERS
 • NederlANDERS

Aanbod Masterclasses in het rooster

 • Goethe
 • DELF
 • Magazine for all senses
 • FAN: Friendship Albany-Nijmegen
 • Cambodia
 • Gender studies
 • Anglia
 • Italiaans
 • International relations
 • Toekomst
 • Mindfulness (in het LandgoedLAB)
 • U.S. history
 • Wetenschappelijk rekenen
 • Moleculaire wetenschappen
 • Van script tot film
 • Astronomy
 • Management GAME
 • Game & level design
 • Boksen
 • Cryptography
 • Reading scientific literature: the research paper
 • Spaans
 • The power of ideas: an introduction to philosophy
 • Voeding
 • Wetenschapsfilosofie
 • Creative writing

"Al pratend, in de wandelgangen en in teamoverleggen, kwamen we tot de conclusie dat het wellicht een goed idee zou zijn om die profielblokken en de masterclasses samen te voegen, om zo tot een nieuw, fris aanbod te komen."

Van Big History tot Mindfulness

Hoe gaat dit vernieuwde masterclasses-systeem er nu uitzien volgend schooljaar? Om te beginnen gaan we de eerste activiteitenweek in oktober voor v4 en v5 helemaal in het teken zetten van masterclasses. Dat betekent een week lang leren en werken aan onderwerpen waar je zelf voor gekozen hebt. Dit kunnen verdiepende masterclasses zijn die verder ingaan op bepaalde lesonderdelen, zoals Meten met sensoren en Big History. Maar ook verbreding is mogelijk, zoals bij Master Chef, Mindfulness of Filmgeschiedenis. Hierbij ga je aan de slag gaat met een onderwerp dat (grotendeels) buiten de lesstof staat. Daarnaast bieden we gedurende het schooljaar een aantal langer lopende masterclasses aan. Voorbeelden hiervan zijn Moleculaire Wetenschappen, Wetenschapsfilosofie en Creative Writing. Leerlingen kiezen zelf of, en aan welke van deze masterclasses ze mee willen doen. Geen verplichting, keuzevrijheid gericht op motivatie.

Motiverend en leerzaam

Zoals met alle onderwijsontwikkelingen vinden we het spannend en zijn we benieuwd hoe dit nieuwe aanbod gaat lopen volgend schooljaar. De voorbereidingen zijn in volle gang, leerlingen zijn inmiddels geïnformeerd en alles wijst erop dat we een motiverende, leerzame toevoeging hebben op ons onderwijsaanbod in de vwo-bovenbouw. We gaan de masterclasses nauw volgen, evalueren en waar nodig verbeteren. Daarnaast gaan we in samenwerking met het havo-bovenbouwteam onderzoeken hoe we in de toekomst masterclasses ook een plek kunnen geven in h4.

Wil je meer weten?

Neem contact op met k.huijsman@kandinskycollege.nl