#NIEUWS


Naar de Britse Commonwealth-ceremonie in Londen

door Anmara Dijkstra en Romy Schmidt

Van 24 tot 26 juni zijn we met een kleine delegatie, bestaand uit rector Joris Bovy, docent Deirdre van Ree en de twee schrijvers van dit stuk, naar Londen, UK, geweest om hier een ceremonie bij te wonen ter ere van het 70-jarige bestaan van de Commonwealth.

Wat is de Commonwealth?

Het Commonwealth of Nations, ook wel het Gemenebest van Naties genoemd, is een samenwerkingsverband van 53 landen, met aan het hoofd koningin Elizabeth de 2de. Het Gemenebest bestaat voornamelijk uit de voormalige Britse koloniën, hier maakt Nederland geen deel van uit. De lidstaten van het Gemenebest hebben geen wettelijke verplichtingen aan elkaar. Ze delen voornamelijk de taal, geschiedenis, cultuur en de waarde die gehecht wordt aan de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Deze staten proberen samen te werken, om zo bij te dragen aan elkaars ontwikkeling.

From Westminster to the world

Het Kandinsky College heeft een internationaal karakter, waarin meedraaien in de wereld centraal staat. Dit internationale karakter wordt weerspiegeld in een boek waaraan wij, als school, hebben meegewerkt. Het boek, genaamd ‘From Westminster to the world,’ bevat honderden projecten en scholen- van online ondernemende bedrijven tot universiteiten. Alle deelnemers aan het boek hebben een speciale eigenschap, die vaak internationaal van karakter is. Het Kandinsky College wordt omschreven als een open-minded school, die als doel heeft om haar leerlingen op te leiden tot wereldburgers. De deelname aan het boek heeft voor het Kandinsky College een grote betekenis: het is niet alleen eervol om tussen al deze bijzondere scholen en projecten te staan maar biedt ook kansen voor de verdere ontwikkeling van de internationale contacten. Duurzaamheid, een belangrijk onderwerp voor het Kandinsky College, komt ook aan bod in het boek. Het Kandinsky College streeft ernaar om zo duurzaam mogelijk te zijn, door middel van zonnepanelen, het project Geofuture, een Climate-board met leerlingen en verschillende duurzaamheidsdagen met uitwisselingen.

"Deze ceremonie was niet alleen om de uitgave van het boek te vieren, maar was ook een mooie manier om contacten te leggen met nieuwe mensen."

Ceremonie

De ceremonie ter ere van het uitbrengen van het boek werd georganiseerd in de Westminster Abbey. Verschillende gasten uit verschillende sectoren en landen waren aanwezig op de ceremonie. Op deze prachtige locatie werd gezorgd voor hapjes en drankjes, live vioolmuziek, en verscheidene gastsprekers. Zij spraken over de geschiedenis van het Gemenebest, en de uitgave van het boek. Wij hebben met verschillende gasten gepraat en ontdekt hoe veel verschillende ideeën en mogelijkheden er zijn op het gebied van onderwijs. Zo waren er gasten die een online bedrijf hebben, waarmee zij leerlingen van over de hele wereld cursussen aanbieden. Andere gasten waren professoren van universiteiten die extra activiteiten organiseerden, o.a. op het gebied van sport en management. Wij van het Kandinsky College hebben anderen verteld over onze school, vooral vanuit het perspectief van de leerling. Ook hebben wij van anderen gehoord hoe het werkt op hun scholen. Verder ontvingen alle aanwezigen alvast een boek. Deze ceremonie was dus niet alleen om de uitgave van het boek te vieren, maar was ook een mooie manier om contacten te leggen met nieuwe mensen.

Jack the Ripper

Wij hebben niet alleen een leerzame tijd in Londen gehad, maar een ontzettend leuke trip. Dinsdag overdag hebben wij een bezoek gebracht aan de London Dungeon, een spookhuis waar wij werden meegenomen door de Londense geschiedenis. Guy Fawkes, de pest en brand in Londen, en ook Jack the Ripper hebben wij van (heel!) dichtbij meegemaakt.

Vond je dit een interessant artikel?
Deel het met je vrienden!