#VERNIEUWBOUW


Kandinsky College blijft vernieuwen!

Flinke verbouwing in aantocht

door Anmara Dijkstra

De afgelopen jaren heeft het Kandinsky College zich volop ontwikkeld. Zo was het Kandinsky College één van de eerste scholen die het Confucius predicaat ontving, is er een tweetalige mavo-stroom bijgekomen, zijn er voor de brugklassen Xplore-uren opgezet en heeft de school al jaren het predicaat Excellente School. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er in en om onze school ook aanpassingen nodig waren. Zo is de school uitgebreid met een prachtig auditorium en het LandgoedLAB, en zijn er rondom school diverse sportmogelijkheden aangelegd. Ook is de omgeving rondom school door verkeersmaatregelen een stuk veiliger geworden. De volgende uitdaging is een verbouwing van de school. Mark Daalderop, conrector, vertelt wat de plannen zijn.

Er staat een verbouwing op de planning. Wanneer begint deze en wat wordt verbouwd?

Het is meer een vernieuwbouw dan een verbouwing. Het is namelijk niet zo dat we een nieuwe school krijgen, maar onze school wordt van binnen vernieuwd. We hebben besloten de verbouwing die eerst gepland stond voor begin volgend schooljaar, op te schuiven naar het schooljaar van 2022-2023. Dit komt omdat we door de coronaperiode te weinig hebben kunnen overleggen met onze medewerkers en hen graag in het proces willen betrekken. Bovendien is er door het coronavirus meer aandacht gekomen voor het klimaat op scholen, hierdoor is het mogelijk dat de school een subsidie ontvangt voor de verbetering van het klimaat. Deze kunnen we pas vanaf volgend jaar gebruiken, daarom is besloten om de verbouwing een jaartje uit te stellen.

Er zullen door de hele school aanpassingen gedaan worden. De grootste aanpassing zit hem in iets wat je niet ziet: het klimaat. Sommige lokalen zijn zomers veel te warm. We gaan proberen dit te verbeteren door middel van een warmtepomp en door luchtzakken op te hangen door de hele school. Deze luchtzakken verversen de lucht. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur beter geregeld kan worden.

Ook wordt de indeling van de school veranderd. De handvaardigheid- en beeldend lokalen worden omgedraaid met de wiskundelokalen. Dit wordt gedaan om de overlap met de werkplaats en de n-stroom te vergemakkelijken. Ook wordt er van de drie kleine, aparte biologie-, scheikunde- en natuurkundekabinetten één groot kabinet gemaakt. In de aula willen we meer werkplekken voor de leerlingen maken, dit gaan we doen door de kluisjes te verplaatsen en op die plekken meerdere bankjes met tafeltjes te plaatsen.

Impressie van de vernieuwde aula

De entree van het hoofdgebouw en het sportgebouw worden ook veranderd. De entree wordt veel hoger en er komt meer glas in. Dit zorgt voor een welkome en open sfeer. Ook worden de matten die in de sporthal tegen de muur aan zitten om de akoestiek te regelen, weggehaald.

Hier komen een soort houten en vilten panelen voor terug. De achteringang van de school wordt verplaatst, zodat er een doorgang naar het auditorium ontstaat. Dit zorgt ervoor dat tijdens de wisselmomenten de druk op het trappenhuis minder groot wordt.

Impressie van de vernieuwde hoofdingang

Impressie van de vernieuwde entree van het sportgebouw

Impressie van de entree binnen het sportgebouw

Wat merken de leerlingen en leraren hiervan in schooljaar 2022-2023?

De school kan gedurende de verbouwing niet op normale wijze verder draaien. Wij hebben besloten de bovenbouw (mavo 4, havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6) tijdelijk te verplaatsen naar het oude Rijksgebouw op de Hatertseweg. De onderbouw blijft op de school zelf. Wel wordt ervoor gezorgd dat de ene helft van de school het eerste half jaar wordt verbouwd en de andere helft het tweede half jaar. Zo zal de onderbouw zo min mogelijk hinder van de verbouwing ondervinden. Ook is er afgesproken dat er alleen ‘s ochtends vroeg en ’s avonds, als de leerlingen en het personeel niet op school zijn, herrie gemaakt mag worden. Dit alles om iedereen zo min mogelijk met de verbouwing te belasten.

Wat gaat er vooraf aan de verbouwing?

Twee jaar geleden zijn we begonnen met brainstormen. We hebben toen een adviseur in de arm genomen en samen met hem en een groep docenten nagedacht over hoe onze school er over 15 jaar uit zou moeten zien. Verschillende aspecten als ‘wat zijn de wensen voor de toekomst?’ en ‘hoe zorgen we ervoor dat het gebouw langere tijd modern blijft?’ passeerden de revue. Naast een lerarenpanel hebben we ook onze leerlingenraad gevraagd om mee te denken over de knelpunten in de school, en wat zij graag verbeterd zouden zien. Met al deze ideeën in ons achterhoofd hebben wij vorig jaar een architect benaderd. Hij is gaan schetsen en kwam al snel met allemaal mooie ontwerpen voor de school. Naast het algemene plaatje van ‘waar zit wat’ zijn we ons ook bezig gaan houden met de indeling van de lokalen. Dit was een heel leuk traject, waarbij met veel enthousiasme vanuit de docenten werd gereageerd. Hier zijn hele mooie ideeën uitgekomen, die we zeker terug gaan zien in de school.

Wordt de school na de verbouwing duurzamer en klimaat neutraal?

Onze school wordt helaas niet klimaatneutraal. Dit was financieel niet haalbaar, iets wat wij heel jammer vinden. We hopen dit in de toekomst wel te behalen. De school wordt na de verbouwing wél veel duurzamer. Het dak van de nieuwe ingang wordt een mos sedum dak. Dat ziet er én goed uit én is goed voor de isolatie doordat het regenwater langer vasthoudt. Verder zijn we volledig overgegaan op ledlampen. Toch denk ik dat we het verduurzamen van de school ook in ons eigen gedrag moeten zoeken. Zo proberen we in de kantine steeds minder plastic te gebruiken, het afval beter te scheiden en het reizen per vliegtuig waar dat kan te veranderen in ander vervoer. Mochten we per se moeten vliegen dan zal dit gecompenseerd worden. Op welke manieren we dit gaan doen is nog niet helemaal duidelijk.

Op het dak van de school wordt mos sedum toegepast

Hoe komt het kleurrijke thema en de slogan van de school terug in de vernieuwing?

Haha, leuke vraag! We hebben daar zeker over nagedacht. De school wordt minder oranje, dit komt omdat we een nieuwe vloer krijgen en besloten hebben die in een lichtgrijze kleur te doen. Wel zullen we het meubilair en de wanddecoratie kleurrijk houden.

We willen ook onze slogan Kandinsky College opent je wereld zeker terug laten komen in het gebouw. Door de ingang groter en helderder te maken proberen we een opener ontvangst te creëren. Ook met foto’s en posters proberen we de slogan tot uitdrukking te brengen.

“De grootste aanpassing zit in iets wat je niet ziet.”

Vond je dit een interessant artikel? Deel het met je vrienden!