#ONDERWIJS


Tweetalig onderwijs:

hoe zit dat nou precies?

door Klinte de Rijck

Misschien heb je er wel eens van gehoord: TTO, oftewel tweetalig onderwijs. Maar misschien zegt het je ook wel helemaal niets. Toch kiezen elk jaar steeds meer middelbare scholieren ervoor om tweetalig onderwijs te volgen. Zo ook bij ons, op het Kandinsky College. Maar wat houdt dat tweetalig onderwijs nou precies in?

We vroegen het aan ons hoofd TTO: Rob Janssen.

Wat is tweetalig onderwijs en in welke leerjaren vindt het TTO plaats?

“Bij tweetalig onderwijs volgen leerlingen een deel van de lessen in het Engels. In de onderbouw havo/vwo is dit zo’n 50% van de lessen, in de onderbouw mavo is dit 30%. De TTO-opleiding loopt van de eerste klas tot en met het examenjaar. Op de mavo/havo krijg je de volgende vakken in het Engels: English 1 and 2, music, design, arts, biology, geography en physical education. In de onderbouw havo/vwo en vwo krijg je nog iets meer vakken in het Engels en volg je ook history, religious studies, science/physics en chemistry. Bij alle vakken die in het Engels worden gegeven, worden uitsluitend Engelstalige boeken gebruikt. In de onderbouw ligt de nadruk op taalverwerving en wordt een groot aantal vakken in het Engels gegeven. In de bovenbouw houden de leerlingen zich bezig met verdieping en toepassen van het Engels en worden alle examenvakken weer in het Nederlands gegeven.”

Heeft TTO een apart eindexamen?

“Ja en nee, TTO hoort gewoon bij het Nederlandse onderwijs en de leerlingen doen dus ook gewoon het Nederlandse eindexamen. Daarnaast leggen de mavo-leerlingen een Anglia-examen af en doen de havo- en vwo-leerlingen nog een extra examen in het Engels: het zogenaamde International Baccalaureate (IB). Dat is hetzelfde eindexamen als Engelstalige kinderen doen op internationale scholen.”

Zaragossa

Milaan, op weg naar Genua

Zaragossa

Wat is het verschil met taalcertificaten zoals Cambridge?

“Op scholen die Cambridge aanbieden, krijg je alleen binnen de Engelse lessen extra Engels aangeboden. Op tweetalige scholen krijg je de helft van alle lessen in het Engels, dus hoor en spreek je veel meer Engels op een dag. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan cultuur en de verschillende dialecten van het Engels en ga je ook regelmatig naar het buitenland toe om de taal te ervaren. TTO is een gecertificeerde opleiding in plaats van een taalcertificaat, dus leer je ook meer dan alleen Engels.”

Wat is belangrijk om toegelaten te worden tot tweetalig onderwijs?

“Het TTO is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben. Je hoeft dus niet per se al heel goed te zijn in Engels. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je Engels leuk vindt en ook bereid bent om hier extra energie in te steken.


Voor een toelating zijn de volgende zaken noodzakelijk: dat je een positief vwo-advies, havo-advies, of mavo-advies hebt, een I of II score voor begrijpend lezen, een sterke motivatie, een goede werkhouding en doorzettingsvermogen. Ook een ‘bilingual attitude’ (dus de bereidheid veel Engels te spreken in de klas) is voorwaarde voor succes. Verder is een evenwichtige Cito-score van belang; dat betekent dat rekenen en taal niet te veel van elkaar verschillen en in ieder geval boven de 40 (mavo), 50 (havo/vwo) of 60 (vwo) zijn.”

"Als je dan ziet waartoe kinderen in staat zijn, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we een generatie opleiden die hun kennis en persoonlijkheid gaan inzetten om de wereld een beetje beter te maken. Als dat lukt, dan is mijn missie geslaagd."

Welke docenten verzorgen het tweetalig onderwijs?

“Alle docenten die hun vak in het Engels geven, hebben een Cambridge-examen gedaan en gaan regelmatig naar Engeland om hun Engels nog verder te verbeteren. Daarnaast zijn er ook een hoop ‘native speakers’ op het Kandinsky College. Zo hebben we docenten uit onder andere Schotland, Engeland, Ierland, Amerika en Zuid-Afrika.”

Wat maakt TTO zo boeiend voor jou?

“Wat ik zo mooi vind aan het tweetalig onderwijs is dat het leerlingen een hele brede vorming geeft. Je leert spelenderwijs Engels, je krijgt veel van de wereld te zien, maar wat ik het belangrijkste vind: ook als persoon maak je een hele sterke ontwikkeling door. Binnen de veiligheid van je eigen klas word je steeds weer uit je comfortzone gehaald, op een leuke manier. Soms zie ik leerlingen binnenkomen als bescheiden, stille leerlingen met nog weinig zelfvertrouwen, en ik zie ze enkele jaren later vol passie presenteren of debatteren. Dan voel ik me trots. Trots dat ik een steentje heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind dat in een positief klimaat heeft leren vertrouwen op zijn eigen kunnen. Het talent zat er al langer, maar het moet ook erkend en verder ontwikkeld worden. En als je dan ziet waartoe kinderen in staat zijn, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we een generatie opleiden die hun kennis en persoonlijkheid gaan inzetten om de wereld een beetje beter te maken. Als dat lukt, dan is mijn missie geslaagd.”

Krakau

Wil je ook anderen inspireren?
Deel het via: