#OUDERRAAD

Mijn eerste middelbareschooljaar
als ouder


door Ingrid Scheurink

bovenste rij v.l.n.r. Carlot Roelofs, Olga Flintrop, Désirée Lugtenburg, Froukje Wartenbergh, Lieske Hofland, Ingrid Scheurink
onderste rij v.l.n.r. Sabine van Heertum, Silvia Dodemont, Frank van Leeuwen, Inge Boerrigter, Herman Honer, Channah Hertog, John Hendriks

Op de lagere school heb ik nooit de behoefte gevoeld om in de ouderraad te gaan zitten, maar nu dacht ik:
“Waarom niet?”

Wat was het spannend! De overgang van de lagere school naar de middelbare school. Het begon al in groep 7 met de avondmarkten en open dagen. Zoveel keuzemogelijkheden, zoveel scholen, zoveel verschillen maar eigenlijk nog meer overeenkomsten. Hoe moest mijn zoon daar ooit een keuze uit maken? En moest ik mij daar als moeder nou juist wel of niet mee bemoeien?

Na alle avondmarkten, open dagen en lesjesmiddagen op verschillende scholen bezocht te hebben, was de beslissing snel genomen. Het werd tweetalig onderwijs op het Kandinsky.


Leren als moeder

De aanmelding verliep voorspoedig en al snel volgde de uitnodiging voor ons als ouders voor een informatieavond. Nieuwsgierig ging ik ernaartoe, benieuwd wat er allemaal op mijn zoon zou afkomen. Maar al snel werd duidelijk dat niet alleen mijn zoon van alles ging leren, maar ik als moeder ook. Te beginnen met vertrouwd raken met terminologieën als TTO, BYOD, Magister, Zermelo (al moet ik bekennen dat ik er nog nooit op heb gekeken), PBS, PTA en De Blauwe Ruiter.


Vervolgens met loslaten of, beter gezegd: steeds opnieuw kiezen voor wel of niet loslaten. Magister wel of niet raadplegen om roosters, huiswerk en cijfers te bekijken? Wel of niet vragen of er nog huiswerk is en of het klaar is? Hem zelf laten plannen of toch in alles nog een beetje meekijken?


Maar het is ook een jaar om trots te zijn! Trots op hoe snel ze zelfstandig worden, hoe ze met die onmogelijk zware boekentas inclusief laptop lopen te sjouwen, hoe ze van kind naar puber veranderen. Maar ook hoe goed zijn Engels al is, als hij met de lesjesmiddag een lesje aardrijkskunde in het Engels verzorgt.

VOORAANKONDIGING


PBS, meer dan...

Interactieve informatieavond over PBS

en wat dat betekent op onze school, speciaal voor ouders.

Donderdag 11 april 19.00 uur.

Meer informatie volgt.

In de ouderraad

Op de genoemde informatieavond presenteerde de ouderraad zich ook en gaf aan op zoek te zijn naar nieuwe leden. Op de lagere school heb ik nooit de behoefte gevoeld om in de ouderraad te gaan zitten, maar nu dacht ik: “Waarom niet?”

Inmiddels ben ik drie vergaderingen verder; eerst nog onwennig, maar nu steeds bewuster van mijn taak om hier de vragen, ideeën en meningen van de ouders te vertegenwoordigen. Door de ouderraad heb ik ook meer binding met de school en alle ontwikkelingen die er spelen. Verder mocht ik, samen met een paar andere leden, de beoordelingscommissie van de Excellente School te woord staan, wat ik met veel plezier heb gedaan! Ontzettend fijn trouwens om te zien hoe de directie ons als ouderraad serieus neemt en ons betrekt bij alle ontwikkelingen.

Dit eerste jaar is over de helft, benieuwd wat er allemaal nog gaat komen! Oh ja, in ieder geval de eerste buitenlandreis, nog meer loslaten…

Wilt u meer informatie, of heeft u suggesties voor de ouderraad?
Mail naar:
ouderraad@kandinskycollege.nl