#INNOVATIE


door Mark Daalderop

Vernieuwbouw
van onze school

Als ouder van een dochter in groep 7 kwam ik vorig jaar tijdens de Open Dag ons schoolgebouw binnen. Ik werkte hier toen nog niet, ik ben in augustus 2018 begonnen als conrector. Voor mij persoonlijk was dat bezoekje extra leuk, omdat ik zelf oud-leerling ben van onze school (1982-1988).

Bij binnenkomst vielen me een aantal zaken op: de kleurstelling was veranderd en moderner, het onder - en bovenbouwplein zag er fantastisch uit en de indeling van het gebouw was nog vrijwel identiek. En ook: een deel van de aula heeft een wat laag plafond.

Duurzaamheid

Al wat langer blijkt onze school na te denken over aanpassingen in ons gebouw. Dit soort ingrepen zijn grote projecten, die het beste als geheel (indeling, klimaat, meubilair) kunnen worden aangepakt. Dat vraagt dus om een goede voorbereiding. Met die voorbereiding zijn we inmiddels gestart. Het doel van deze ‘vernieuwbouw’ is om over enkele jaren ons gebouw helemaal klaar te hebben voor de toekomst. Dit betekent dat we vanuit onze visie op onderwijs nadenken over alle wensen en eisen die we stellen aan ons schoolgebouw en van daaruit kijken hoe ons gebouw eruit moet gaan zien. Duurzaamheid zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Scenario’s

De afgelopen maanden hebben we diverse gesprekken gevoerd met verschillende groepen medewerkers en leerlingen om al deze wensen en eisen in kaart te brengen. Er zijn vooral wensen op het gebied van voldoende zitplekken in de aula, voldoende plekken om zelfstandig of in groepjes te werken en een verbeterde klimaatregeling. Dit jaar zullen we aan de hand van deze resultaten diverse scenario’s gaan uitwerken die uiteindelijk moeten leiden tot de gewenste vernieuwbouw. Daarnaast hebben we al wat kleinere aanpassingen tijdens de kerstvakantie aangebracht. Bij de beeldende lokalen is een prachtig ingerichte ruimte gecreëerd, geschikt voor Design. De personeelswerkruimte is vernieuwd, maar bovenal is onze aula flink aangepakt. Dit is gebeurd in samenspraak met onze leerlingenraad. Meer licht, meer zitplekken en een prachtige groene achterwand. Onze leerlingen waren bij hun eerste binnenkomst aangenaam verrast, dat was prachtig om te zien.


Wordt vervolgd!

Meer weten over de vernieuwbouwplannen?

Neem contact op met Mark Daalderop