COLOFON

Dit is een uitgave van Kandinsky College Nijmegen.

Eindedactie Jesse Boon // Fotografie Ans Dekkers Fotogravin, Kandinsky College // Kandinsky dyslexie Pauline van Tuyll, Fairbeeld.com // Vormgeving Annita van Betuw

Februari 2019

Meer lezen?

Vragen of suggesties?

KANDINSKY COLLEGE NIJMEGEN

Malderburchtstraat 11
6535 ND Nijmegen
Te
lefoon 024 - 359 44 22