#LEERLINGENRAAD

Nieuwe aula

en een verbouwing in zicht


In de leerlingenraad zijn we onder meer bezig met het uiterlijk van onze school. Denk daarbij aan de vernieuwing van de aula en een verbouwing. Onze school heeft contact opgenomen met een architect om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwe aula

Op de korte termijn gaat het om de vernieuwing van onze aula. Hiervoor is een filmpje gemaakt met een voorstel voor een nieuwe indeling, met onder andere meer zitplaatsen en meer licht in de aula. De leerlingenraad heeft dit filmpje goed bekeken en op basis van onze eigen ervaringen gekeken wat er nog aan verbeterd kon worden. We hebben dit samen met de conrector, Mark Daalderop, besproken. Onze verbeteringen zijn meegenomen en het plan is daarop aangepast. Het is de bedoeling om de nieuwe aula begin 2019 af te hebben.

Verbouwing in zicht

Tijdens de bespreking met meneer Daalderop hebben we ook gekeken naar de veranderingen op langere termijn, een verbouwing. Wat er gaat veranderen, is nog niet duidelijk. Bij het verbouwen aan een school komt veel kijken. Het behouden van de sfeer is natuurlijk belangrijk, het klimaat moet goed te regelen zijn en het moet er in de toekomst ook nog mooi uitzien. Dit is heel ingewikkeld. Om de leerlingen hierbij te betrekken zal er veel worden overlegd met onder andere de leerlingenraad.

Wil jij inspraak hebben in o.a. de verbouwing en de vernieuwing van onze school?

Meld je dan aan bij de leerlingenraad via leerlingenraad@leerling.kandinskycollege.nl

Vond je dit een interessant artikel? Deel het met je vrienden!