#INTERVIEW


Nijmegen en Albany: sister cities

Anmara Dijkstra (v4) interviewt Anja Adriaans van de Stichting FAN

Aanleiding voor dit interview is het bezoek van mevrouw Adriaans (bestuursvoorzitter van de Stichting FAN) aan onze school om ons te vertellen over de speciale band die Nijmegen heeft met Albany. Zij bezocht ons samen met een aantal mensen van de Dutch Settlers Society of Albany.

FAN staat voor ‘Friendship Albany Nijmegen’. Een vriendschap tussen twee steden sinds 1947 die zijn oorsprong vindt in de Amerikaanse bevrijding en wederopbouw van Nijmegen. Een internationale verbinding via de geschiedenis, die nog steeds herinnerd wordt in beide steden.De stichting FAN heeft als doel om deze “belangrijke, vergeten episode uit de lokale, nationale en internationale geschiedenis te onderzoeken, te herdenken en opnieuw kleur en betekenis te geven.”


Kunt u mij in grote lijnen vertellen hoe de stichting tot stand gekomen is?

“Als Amerikanist werd ik gevraagd om mee te werken aan een boek genaamd ‘De Oversteek’. Dit was ter gelegenheid van de opening van de brug De Oversteek. Het boek gaat over de 48 soldaten die tijdens de oversteek gesneuveld zijn. Het tot stand komen van de stichting is eigenlijk gekomen door mijn grote interesse in wat er in die tijd is gebeurd en hoe Albany hierbij betrokken is geraakt. Ik vond dat wij deze vriendschap in stand moesten houden en mensen moesten laten weten wat er precies is gebeurd. Daarom heb ik in juli 2015 de stichting opgericht.”

“Mijn enthousiasme komt vooral omdat ik samen met andere mensen aan de slag kan om onze stichting verder te helpen en steeds bekender te maken. Ik vind het prachtig om de samenwerking die vroeger heeft plaats gevonden weer proberen terug te laten komen, maar dan op een andere manier. Ik zie veel kansen voor samenwerking en uitwisseling.”

Waarom bent u zo enthousiast over de stichting?

Wat voor rol kan onze school spelen voor uw stichting?

“Voor een school kan dit ontzettend passend zijn in het lesprogramma. Zo zou het passen in de geschiedenislessen, aardrijkskunde maar kan het ook bij Engels en beeldende vorming. Voor het Kandinsky College denk ik dat dit goed past in het TTO en bij de doelstelling van wereldburgerschap. Ook zou het ontzettend leuk zijn als wij in de toekomst een uitwisseling zouden hebben tussen Nijmegen en Albany, om zo de vriendschap aan een andere generatie door te geven.”

“Voor de jeugd is dit heel belangrijk. Zonder de Oversteek was de bevrijding er waarschijnlijk nog lang niet gekomen. Door de dappere inzet van vele soldaten kunnen wij nu in vrede leven. Burgers uit Albany zetten zich belangeloos in voor de getroffen stad Nijmegen, voor mensen die zij niet eens kenden. Wereldburgerschap speelt hierbij een rol, de jeugd kan een betere connectie krijgen met de wereld omdat ze mensen kunnen leren kennen uit een ander deel van de wereld. De jeugd kan de vriendschap in stand houden en hierdoor gelijk kennis van de geschiedenis opdoen.”

Wat kan de jeugd betekenen
voor de stichting?

Als u een citaat zou mogen bedenken over de stichting,
welke past hier dan het beste bij?

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.’’

Margaret Mead

“Persoonlijk vind ik dit citaat heel goed bij de stichting passen. Dit citaat gaat over ‘commitment’ : persoonlijke betrokkenheid en inzet om samen met anderen iets te doen. Zo ging generaal James Gavin hulp vragen in Albany voor Nijmegen. Hij deed dit vanuit zijn hart en had het beste voor met Nijmegen. Hij wilde de stad zo snel mogelijk weer op laten bouwen. Burgers uit Albany wilden onze stad belangeloos helpen. Ook slaat het ook op de stichting zelf. De stichting bestaat uit een groep mensen die proberen om mensen bewust te maken van wat er in die tijd is gebeurd. Zoals met de film ‘Note in a Coat’, die laat zien en voelen hoe belangrijk ook kleine menselijke acties kunnen zijn in het leven van anderen.”

Tijdens het FAN-event op 21 oktober in de Stevenskerk droegen veel kinderen/jongeren een eigen gemaakt gedicht voor.
Hoe heeft u dit event ervaren?


Magnifiek. Het was prachtig om te zien hoe verschillende leeftijden samen kwamen om te herdenken en te vieren en te delen. Ik hoop dat we er een jaarlijks event van kunnen maken.
Mevrouw Adriaans, hartelijk dank voor het interview.

Ik (Anmara) wens u heel veel succes met uw stichting.

Meer weten over de Stichting FAN?

Kijk op www.stichtingfan.nl

Kijk hier om de voordracht van Thijs Kersten (v5) in de Stevenskerk te zien.

Generaal Gavin James

Geschiedenis van de stedenband

De banden tussen Nijmegen en Albany ontstonden eigenlijk al ver voor de Tweede Wereldoorlog. Want zoals Nijmegen aan de Waal ligt, ligt Albany aan de Hudson rivier. Deze rivier was decennia geleden de belangrijkste transportroute van de Nieuw-Nederlandse kolonie. Rond 1630 ontstonden de eerste Nederlandse nederzettingen naast de rivier. Zo werd bijvoorbeeld Nieuw-Amsterdam (later New York), maar ook Beverwijck gesticht, die laatste plaats groeit later uit tot het huidige Albany. Dit zorgt ook in Amerika voor een sterke cultureel-historische band, waar bijvoorbeeld ook de ‘Dutch Settlers Society of Albany’ zich voor inspant.

De verwoesting en wederopbouw van Nijmegen

De Tweede Wereldoorlog was vreselijk voor Nijmegen. In februari 1944 werd Nijmegen gebombardeerd. Op 20 september 1944, tijdens de Operatie Market Garden, stak de Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie onder leiding van Generaal Gavin James de rivier de Waal over om de Waalbrug en de spoorbrug te veroveren. Ook na de bevrijding hielden de beschietingen op de stad niet op. Door al het oorlogsgeweld in Nijmegen verloren duizenden mensen, waaronder ook ruim 800 Amerikaanse soldaten, hun leven en raakte de stad volledig verwoest.

Hulp uit Albany

De wederopbouw na de oorlog was heel moeilijk. De mensen hadden niets meer en er waren niet voldoende materialen. Generaal James vond er iets moest gebeuren toen hij dit zag. Hij ging zich inzetten voor hulp uit Amerika voor Nijmegen. James was goed bekend met Albany. De mensen daar wilden graag helpen en stuurden via de Holland-Amerika Lijn broodnodige zaken zoals kledingstukken, schoenen, babyspullen, typemachines, cement en zelfs medicijnen. In 1947 kwam er op de Waalkade een schip aan vol met hulpgoederen en bouwmaterialen uit Albany. Dat was een belangrijke bijdrage aan de start van de wederopbouw.

Dankbare Nijmegenaren

De Nijmegenaren zijn nu nog steeds heel dankbaar voor de bevrijding. Als dank hebben ze de nieuwe stadsbrug die in 2013 geopend is ‘De Oversteek’ genoemd. Ter herinnering aan de belangrijke rol die de Amerikanen gespeeld hebben in de bevrijding. Generaal Gavin is tot ereburger van Nijmegen benoemd.

Vond je dit een interessant artikel? Deel het met je vrienden!