#LEERLINGBEGELEIDING


Voor leerlingen is het belangrijk dat ze zowel mentaal als fysiek goed in hun vel zitten.

Welke mensen in school dragen daaraan bij?

door Atie le Sage

Ans Nabuurs werkt als jeugdverpleegkundige vanuit de GGD op onze school. Ze organi­seerde vanaf januari t/m maart een inloop­spreekuur voor leerlingen die zich in deze coronatijd even geen raad weten of willen praten over hun veranderde leven. Ik ben nieuwsgierig: wat komt ze tegen en wat houdt het werk van een jeugdverpleegkundige eigenlijk in?

Ans Nabuurs is al 15 jaar betrokken bij het Kandinsky College. Ze organiseert de standaard gezondheidsonderzoeken in leerjaar 2, de gezondheidschecks in mavo 3, havo en vwo 4 en houdt nu ook het inloopspreekuur. Daarnaast werkt ze nauw samen met het zorgteam van onze school.

Om een plek voor leerlingen te creëren die worstelen in deze coronatijd, ben je het inloopspreekuur gestart. Wat komt er aan zoal aan bod?

Dat verschilt. In de tweede klas vindt normaliter het lengte- en gewichtsonderzoek plaats, door corona is dat komen te vervallen. Een ouder maakte zich zorgen over hoe lang haar kind zou worden. Andere veel voorkomende vragen gaan over de stress die corona leerlingen geeft en de moeite om online bij de les te blijven. Ze missen stof die ze later moeten inhalen en dat leidt tot nog meer stress, slecht slapen en mentale vermoeidheid. Het mooie is dat ik kan uitleggen hoe dit werkt en dat ontspanningsoefeningen daar heel goed bij kunnen helpen. Niet alleen vlak voor je naar bed gaat, maar rustmomenten en afleiding zijn ook belangrijk gedurende de dag.

Wat is jouw belangrijkste rol in zo’n gesprek?

Een luisterend oor bieden. Ze oog laten hebben voor de positieve dingen. Ze laten benoemen wat ze nog wel kunnen doen. Ik heb gemerkt dat als jongeren op ideeën komen, ze dat opbeurt. Leerlingen kunnen mindfulness doen op school, van docent Hanneke Houkes. Ook verwijs ik naar handige websites, zoals www.jouwggd.nl met informatie over stress, ontspannings-oefeningen en wat je kunt doen aan slaapproblemen. Ik maak altijd een terugkomafspraak en om te kijken hoe het is gegaan en of er nog meer nodig is.

“Ik heb gemerkt dat als jongeren op ideeën komen, ze dat opbeurt.”

Je doet ook de standaard gezondheidsonderzoeken vanuit de GGD. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ik doe de standaard gezondheidsonderzoeken naar lengte en gewicht in leerjaar 2. Ik geef altijd uitleg in de klas, zodat ze mijn gezicht gezien hebben. Leerlingen vullen een digitale vragenlijst in over hoe het met ze gaat op mentaal, sociaal en fysiek vlak. Vervolgens spreek ik de leerling persoonlijk. Hoe is het met je? Zit je lekker in je vel? Ik vraag naar de situatie thuis en op school. Om een beeld te krijgen van hoe ze erbij zitten.

Bij m3, h4 en v4 doe ik een onderzoek aan de hand van een gezondheidscheck. Het gesprek gaat dan meer over de vraag die de leerling zelf heeft aangegeven in de gezondheidscheck. Vragen gaan bijvoorbeeld over slapen, voeding, gewicht, iets willen weten over drugs, alcohol of seksualiteit. Dat vind ik altijd heel leuke gesprekken.

Wanneer is iets voor het zorgteam en wanneer voor jou?

De afspraak op het Kandinsky College is dat als een mentor iets signaleert bij een leerling en dit besproken heeft met de leerling, dit eerst wordt doorgegeven aan de zorgcoördinator Dorothé Hazenberg. Zij schat in of iets voor het zorgteam, de maatschappelijk werker, voor de jeugdarts of mij is. Zo begeleidt het zorgteam bij het leren, het plannen, bij moeilijkheden in gezinnen of vragen van mentoren. Ik ben géén behandelaar, ik ben ondersteuner, begeleider en ik signaleer natuurlijk ook. Als ik inschat dat er meer nodig is, verwijs ik door. Het voelt alsof ik onderdeel ben van het zorgteam. Ik werk nauw met ze samen, maar blijf een externe. Ik geef alleen terugkoppeling aan het zorgteam of de mentor met toestemming van de leerling of ouders. Is iemand bijvoorbeeld faalangstig, dan weet ik dat het zorgteam daar goed bij kan helpen en stel ik in overleg met ouders voor te verwijzen naar het zorgteam. De lijntjes zijn heel kort, dat is goed geregeld hier op school.

Ans Nabuurs

Ans Nabuurs


“De lijntjes zijn heel kort, dat is goed geregeld hier op school.”

Dorothé Hazenberg

Wat vind je het leukst aan werken met leerlingen?

Dat elke leerling anders is. Jonge leerlingen zijn vaak heel onbevangen. Ik vind het leuk leerlingen een beetje uit te dagen. Ik vraag ze dan ook … vertel nou eens, je zit in deze leeftijd, hoe zit dit? Welke spelletjes speel je als je gamet? Waar ben je mee bezig? Hoe vul je je leven in? Bij de bovenbouw vind ik het juist leuk een beetje met ze in discussie te gaan. Hoe sta je in het leven? Sommige jongeren zoeken de grenzen op in alcohol- en drugsgebruik. Ik probeer dan niet met het vingertje te wijzen, maar nieuwsgierig te zijn. Vertel eens? Gebruik je al iets? Wat is de verleiding? Door het stellen van open vragen krijg ik best veel te horen. Ook over dingen die niet leuk zijn, over waar ze tegenaan lopen, over ruzies thuis. Ik kan ze uitleggen hoe dat werkt in de puberteit. Dat niet alleen zij daar last van hebben, maar dat ook ouders het moeilijk vinden hoe ermee om te gaan. Als leerlingen dat snappen, dan kom je weer makkelijker tot elkaar.

Zijn er dingen die je moeilijk vindt?

Soms vinden jongeren het moeilijk te verwoorden waar ze mee zitten. Dan is het zoeken naar een opening, hoe hun vertrouwen te winnen, zodat ze toch aangeven waar ze mee zitten. Want pas dan kan ik ze helpen en ondersteunen.

Wat ik ook lastig vind, is als ik weet dat jongeren met drugs experimenteren. Het liefst ben ik transparant, het is ook onze taak om ouders in kennis te stellen. Maar als ze 16 zijn, hebben ze de leeftijd dat ik dat niet zomaar met ouders mag bespreken. Ik adviseer de jongeren altijd om met hun ouders in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld als er iets op tv is, vraag hoe je ouders daarover denken.

“Jonge leerlingen zijn vaak heel onbevangen. Ik vind het leuk leerlingen een beetje uit te dagen.”

Wat zijn nog je dromen voor onze school en voor je werk?

Al voor coronatijd vond ik die mentale gezondheid belangrijk, omdat ik zie in welke tijd de leerlingen opgroeien en de maatschappij zo snel en hard gaat. Er wordt veel van leerlingen verwacht, de druk wordt steeds hoger. Daar zou ik echt meer aandacht voor willen op de middelbare school. Het stuk welbevinden, de balans zoeken tussen leren, jezelf ontwikkelen én ruimte voor ontspanning. Jongeren geven ook aan dat juist nu in corona belangrijk te vinden. Er is wel aandacht voor, maar dat zou van mij meer mogen.

Hoe vind je het om op het Kandinsky College werkzaam te zijn?

Ik ben natuurlijk van gezondheid in de breedste zin van het woord, de mentale gezondheid, maar ook de fysieke gezondheid. Ik vind het mooi dat daar op het Kandinsky College veel ruimte voor is, zoals met FITs you aandacht voor bewegen en ontspanning. Het voedt mij dat school daar ook heel actief in is. De Gezonde Week over voeding, dat is gewoon belangrijk hoe iemand in het leven staat. Alles hangt met elkaar samen. En als die balans er dan is, hoe mooi is dat?!

Wanneer is het inloopspreekuur?

Leerlingen konden op maandag en woensdag vanaf 15 uur bij me binnen lopen. Vaak mailen leerlingen en/of ouders eerst en dan maken we een afspraak. Ook kan het zijn dat ze met hun vraag bij mij terecht komen op advies van hun mentor. Vanaf nu kunnen ze weer op de woensdagen bij me binnenlopen.

VOND JE DIT EEN INTERESSANT ARTIKEL?

DEEL HET VIA: