#LEERLINGINBEELD


De onmisbare rol van de verzuimcoördinator

Een school wordt door veel verschillende medewerkers gerund, zoals Carole van der Moolen, onze verzuimcoördinator.

door Marieke van den Berg en Ilke van Alfen

Op het Kandinsky College lopen natuurlijk veel leraren rond, maar om een school te runnen zijn er vele soorten medewerkers nodig. Een van deze medewerkers is Carole van der Moolen, onze verzuimcoördinator. Zij speelt een essentiële rol in het managen van onder andere de absenties van leerlingen. Maar wat doet ze nou precies, op een dag? En waarom is het monitoren van absenties belangrijk? Een kijkje in haar keuken.

Wilt u zich even voorstellen?

“Jazeker, ik ben Carole van der Moolen. Ik woon samen met mijn man en zes kinderen- van wie er twee studeren, drie om de week thuis zijn en eentje altijd bij ons woont. Het is dus een beetje een duiventil bij ons. Ik heb ook nog een tweedekanshond. Haar naam is Sofia, omdat ze uit Bulgarije komt. Ze is een Duitse staander, een draadhaar. We hebben haar nu zeven maanden en ze doet het heel goed. Oorspronkelijk kom ik uit Oldenzaal. Twee jaar geleden ben ik naar Velp verhuisd.”

Kunt u ons uitleggen wat de functie van een verzuimcoördinator inhoudt?

“Ik denk dat iedere verzuimcoördinator zijn eigen accenten legt. Ik vind het vooral belangrijk dat we leerlingen in beeld hebben om te zien of het goed gaat met de leerling. Het verzuim bijhouden is een manier om dit te kunnen controleren. Als een leerling vaak te laat is of veel afwezig, kan dit betekenen dat hij of zij pubert en gewoon nog moet leren om op tijd te komen. Maar vaak betekent het dat een leerling niet lekker in zijn vel zit of dat er andere dingen aan de hand zijn. Als school hebben we een zorgplicht. Dit houdt in dat we goed voor de leerlingen moeten zorgen. Het verzuim speelt hier een rol bij. Zo zie ik het.”

Hoe ziet een werkdag er voor u uit?

“’s Ochtends vroeg sta ik op om zo snel mogelijk te vertrekken. Mijn man maakt koffie voor me klaar, deze pak ik aan en drink ik vervolgens in de auto op. Rond half acht rijd ik weg. Zodra ik op school kom, neem ik plaats achter de balie naast Martine Abels en kijk ik in Magister of er bijzonderheden zijn met leerlingen. Ook heb ik altijd wel een paar leerlingen in gedachten op wie ik extra wil letten. Vervolgens zoek ik die leerlingen op en kijk ik of er actie nodig is. Als dat zo is, stuur ik een mailtje naar de mentor of haal ik een leerling uit de les voor een gesprek. Verder maak ik soms absentieoverzichten voor docenten, van hun mentorleerlingen. Ik stuur brieven of ik bel naar ouders van leerlingen die vaak absent of te laat zijn. Daarnaast heb ik nog contact met Leerplicht om zaken te regelen. Het is alles bij elkaar best veel administratie, maar het leukst vind ik het contact met de leerlingen. Rond een uur of vijf ga ik naar huis. Op een perfecte avond klets ik thuis de dag na met een wijntje, maar helaas moet ik vaak nog huishoudelijke taken doen zoals de was of de boodschappen.”

“Martine en de mentoren doen ook veel omtrent het verzuim. Ik werk veel met hen samen, en met het zorgteam.”

Regelt u het verzuim in uw eentje hier op school?

“Nee, we doen het echt met z’n allen. De docenten vullen de absenties via Magister in en de receptie regelt een hoop. We krijgen mailtjes en telefoontjes van absenties binnen, of via de Magister-app. Martine en de mentoren doen ook veel omtrent het verzuim. Ik werk veel met hen samen, en met het zorgteam. Ook de roostermakers spelen een rol bij de absenties. Als een leerling een heel vervelend rooster heeft, zie ik vaak dat het verzuim toeneemt. Dan proberen we iets aan het rooster te veranderen.”

U zei dat u hier nu twee jaar werkt. Bent u altijd verzuimcoördinator geweest?

“Nee, ik ben decaan geweest op een school in Enschede, en mentor en invaldocent. Op een gegeven moment werd ik leerlingbegeleider bij Bureau Leerlingzaken, dat leek erg op verzuimcoördinator. Dat beviel me heel erg goed. Toen ik ging verhuizen dacht ik: hoe leuk het zou zijn om als verzuimcoördinator te gaan werken op een school. En het blijkt even leuk als gedacht. Het is jammer dat we in lockdown gingen. Daardoor heb ik weinig aan preventie, wat ook bij dit werk hoort, kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van roosters of overleggen met de leerlingenraad hoe we het verzuim kunnen verlagen. Dat wil ik heel graag gaan oppakken.”

U zei al dat u uw baan heel leuk vindt. Wat vindt u er zo leuk aan?

“Ik vind de leerlingen het allerleukst. En de collega’s, die vind ik ook leuk. Maar toch vooral de leerlingen. Die vind ik echt fantastisch.”

“Ik vind de leerlingen het allerleukst. En de collega’s, die vind ik ook leuk. Maar toch vooral de leerlingen. Die vind ik echt fantastisch.”

U bent degene die het verzuim regelt. Hebt u soms het idee dat leerlingen niet ‘echt’ ziek zijn? Dat ze dit zeg maar faken?

“Ja, ik denk dat dit heus voorkomt. Zeker in het begin van de coronatijd, toen de leerling naar huis mocht bij verkoudheidsklachten. Hier is door leerlingen volgens mij best wat misbruik van gemaakt. Dat hoort ook bij de leeftijd. Ik merk nu dat leerlingen lang genoeg thuis zijn geweest en het fijn vinden om weer naar school te gaan.”

Dus dat fake ziekmelden hoort er gewoon een beetje bij?

“Inderdaad, het gebeurt. Als het te vaak voorkomt, ga ik met de leerling of ouders in gesprek. Als er daarna nog steeds veel ongeoorloofde absenties zijn, moet ik verplicht een leerplichtmelding doen. Ik kan helaas niet met mijn hand over mijn hart strijken, want ik word ook gewoon gecontroleerd. Dat heeft te maken met die zorgplicht van de school. Van tevoren geef ik wel een duidelijke waarschuwing aan de leerling en ouders.”

Hoe vaak mag je nou precies ongeoorloofd absent zijn of te laat komen, voordat zo’n melding wordt gemaakt?

“In een heel schooljaar mag een leerling maar tien keer te laat worden gemeld. Daar schrikken kinderen weleens van. Daarom is het heel belangrijk dat een leerling zijn eigen registraties in de gaten houdt en snel melding maakt bij een onterechte te-laat-melding. Soms komen leerlingen daar pas na twee weken mee. Dan kan ik er niets meer mee. Een leerling kan zestien uur binnen vier weken absent zijn. Als de absentie ongeoorloofd verzuim hierboven zit, moet ik een melding maken. Maar nogmaals, dan heb ik of de mentor al lang contact gehad met de leerling.”

“Toch blijft het allerbelangrijkste dat we de leerlingen juist in deze tijden in beeld hebben - niet het straffen.”

Mogen leraren ook zelf een straf verzinnen als een leerling niet aanwezig is?

“Nee, als een leraar besluit een leerling absent te melden, handelen wij verder af dat de leerling de gemiste uren dubbel inhaalt. Als een leraar dit op een andere manier regelt met de leerling, moet deze leerling niet ook nog absent gemeld worden.”

Hoe gebeurde dat dubbel inhalen toen we online lessen hadden?

“Toen leerlingen online lessen hadden, was het moeilijk om het verzuim correct bij te houden. Zo kon een absentie aan de wifi liggen. Het dubbel laten inhalen of dat leerlingen zich vroeg op school melden, was onmogelijk en niet geoorloofd. Nu kan dit weer, omdat iedereen om de dag op school is. Daarom hebben we afgesproken dat we leerlingen weer gaan aanspreken. Dus nu moet de leerling zich weer bij mij melden met uitleg over absentie of het te laat komen. Ook het om acht uur op school melden of het dubbel inhalen, passen we weer toe. Toch blijft het allerbelangrijkste dat we de leerlingen juist in deze tijden in beeld hebben- niet het straffen.”

VOND JE DIT EEN INTERESSANT ARTIKEL? DEEL HET VIA: